Palvelut

Tekstin oikoluku

Oikolukiessa korjaan tekstin kirjoitusvirheet, yhdyssanat, pilkut ja pisteet.
Oikolukiessa en puutu tekstin sisältöön enkä sen rakenteeseen, kuten virkkeiden järjestykseen, sanavalintoihin tai tekstin yleiseen tyyliin.

Tekstin editointi

Tekstiä editoidessa korjaan kirjoitusvirheet ja muokkaan tekstiä ymmärrettävämmäksi, sujuvammaksi ja tarvittaessa myyvemmäksi. Poistan kirjoituksesta toiston, kieliopillisesti hämärät lauserakenteet ja luon tilalle selkeyttä sekä logiikkaa. Lörpöttelevästä tekstistä otan löysät pois ja saan siitä napakan. Liian tiukan tekstin pehmennän.

Tekstiä editoidessa en luo uutta, vaan muokkaan lähettämääsi materiaalia.

Sisällöntuotanto

Luon tekstin kokonaan alusta antamiesi ohjeiden mukaisesti. Ohjeeksi sisällöntuotantoon riittää, että sovimme tekstin tavoitteen, tai annat minulle listan halutuista asioista ranskalaisin viivoin. Luon tarinan tyylin ja tunnelman toiveittesi ja halutun päämäärän mukaisesti, yrityksesi tyyliin sopivalla otteella.